Ziedojiet Ir abonēšanas fondā
A/S Cits medijs
Reģ. nr.: 40103271624
Swedbank, konta nr. LV21HABA0551028217133
Maksājuma mērķī norādi: Ziedojums

.